GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések

01. Mi az a 'kötelező' biztosítás?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást KGFB-nek, vagy Gfb-nek szokás rövidíteni, de népszerű nevén általában „kötelezőnek” hívják. A kötelező biztosítás arra szolgál, hogy a gépjármű üzemeltetése során másoknak okozott károkat az üzembentartó helyett a biztosító térítse meg. Éppen ezért közúti forgalomban gépjármű csak úgy vehet részt, ha érvényes KGFB szerződéssel rendelkezik. A kötelezőre vonatkozó egységes szabályokat a 2009. évi LXII. törvény szabályozza. Fontos jogszabály még ezen kívül a 21/2011 (VI.10.) NGM rendelet, amely a bonus-malus rendszerről szól.

02. Mit jelent a kötelező-váltás, és milyen szabályok vonatkoznak rá?

Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy évente másik biztosítótársaságnál kössék meg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat. A meglévő szerződést mindkét fél (a biztosító is!) egyaránt évfordulóra mondhatja fel. Az ügyfélnek a felmondását az évforduló előtt legalább 30 nappal írásban el kell juttatnia a biztosítóhoz. A szabályos felmondást követően a kiválasztott biztosítóhoz kell megkötni az „új” kötelezőt a következő biztosítási időszakra (1 évre). A kötelező évfordulója a 2010. január 1. után kötött biztosítások esetén minden esetben a kockázatviselés kezdetét követő év azonos napja. Az ennél régebbi szerződések évfordulója egységesen minden év január 1. napja.

03. Honnan ismerhetők meg az évfordulót követő időszak kötelező felelősségbiztosítási díjai?

A biztosítók új díjtarifái a meghirdetés napjától számított 60. nap után lépnek hatályba, és azokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján, saját honlapjukon, továbbá a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján teszik közzé. Azért, hogy az ügyfélre vonatkozó díjak összehasonlíthatók legyenek, célszerű valamelyik biztosításközvetítő, például az Eurorisk honlapját felkeresni.

04. Mire való a nemzetközi biztosítási kártya (zöldkártya) és szükséges-e minden esetben külföldre utazáskor?

A zöldkártya egy belföldi és nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat (kártya), melyet a biztosítók állítanak ki a biztosított számára, hogy igazolni tudja a kötelező biztosítás fedezetének meglétét. A nemzetközi gépjárműforgalomban a másoknak okozott károk esetén a felelősségbiztosítási fedezet igazolása a zöldkártya rendszer keretében történik. Külföldi utazáskor célszerű magával vinnie a zöldkártyát, amely egyébként néhány éve már fehér színűsmiley. Amennyiben nincsen a birtokában a zöldkártya, utazás előtt időben forduljon az Eurorisk ügyfélszolgálatához vagy regisztrált ügyfélként igényelje a zöldkártyát Személyes Menüjében! A díjfizetés ellenőrzése után segítünk eljuttatni Önnek.

05. Mi történik a kötelezővel a gépjármű eladása esetén?

A gépjármű eladása esetén a gépjármű-felelősségbiztosítás érdekmúlás miatt megszűnik az eladás napján, azaz nem „vihető át” az új tulajdonosra, még abban az esetben sem, ha a díj az eladás napján túl is be van fizetve. A szerződés megszüntetéséhez be kell mutatni a biztosítónak az adásvételi szerződést vagy annak másolatát. Győződjön meg arról, hogy az új tulajdonos eleget tett-e a gépjármű átírási kötelezettségének! A biztosító abban az esetben tudja érdekmúlással megszüntetni biztosítását, ha szerződése az eladás napjáig díjjal rendezve van, és a központi nyilvántartásban a gépjármű az új tulajdonos nevére került. Az esetleges túlfizetést a biztosító a szerződés megszüntetését követően visszatéríti Önnek. Amennyiben segítségre van szüksége a kötelező biztosítás lemondásához, forduljon az Eurorisk ügyfélszolgálatához! Ehhez az adásvételi szerződésre, és az utolsó díjfizetés igazolására lesz szüksége.

06. Mi történik a kötelezővel, ha a gépjárművet ellopják?

 

A gépjármű eltulajdonítását azonnal jelentse be a rendőrségnek, majd a biztosítónak is. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást csak akkor lehet megszüntetni, ha sikertelen a nyomozás, és a rendőrség kiadja a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozatot. Ennek a bemutatásával lehet a szerződést a biztosítónál töröltetni. Szükség esetén kérje az Eurorisk ügyfélszolgálatának segítségét!

07. Mit lehet tenni, ha a szerződés díjnemfizetés miatt megszűnt?

Ha valamilyen okból elmulasztja a kötelező díjának befizetését, akkor a felelősségbiztosítási szerződés díjnemfizetés miatt szűnik meg. Ebben az esetben a lehető leghamarabb újra kell kötni a szerződést, mert a díjjal nem fedezett időszakra úgynevezett fedezetlenségi díjat kell fizetni, ami a normál biztosítási díj többszöröse is lehet! Ha a szerződés díjnemfizetéssel szűnt meg, akkor a biztosítási éven belül a törvény szerint csak ugyanahhoz a biztosítóhoz köthető újra. A jelenlegi jogszabály értelmében a díjnemfizetés miatt megszűnt és újrakötött szerződés bonus-malus fokozata megmarad.

08. Mi a teendő közlekedési baleset esetén?

Közúti baleset bekövetkezése esetén azonnal álljon meg, és győződjön meg róla, hogy történt-e személyi sérülés. Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget mindenképpen értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani. Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van. Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni. Telefonon a következő számokon kérhető segítség: mentők (104), tűzoltók (105), rendőrség (107). Mobilról az általános segélykérőt (112) célszerű hívni. A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt (kék-sárga betétlapot), a résztvevőknek aláírásukkal kell igazolni a megadott adatok valódiságát. Nem szabad megfeledkezni az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről sem! A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez. Amennyiben a baleseti bejelentő nem kerül kitöltésre, a felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait: a másik jármű rendszámát, kötelező biztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét, elérhetőségét (telefon, e-mail).
Célszerű fényképet készíteni a baleset helyszínéről. Lényeges, hogy a fényképen jól látható legyen az autók egymáshoz és az úthoz viszonyított helyzete, valamint a keletkezett sérülések.
A biztosított 5 munkanapon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.
Ha Ön a baleset okozója: minden esetben juttassa el a baleseti bejelentő egy példányát a saját felelősségbiztosítójához. Ha rendelkezik casco biztosítással, akkor a casco biztosítójánál is tegye meg kárbejelentését a kárrendezés mielőbbi lebonyolítása érdekében.
Ha Ön a balesetben vétlen volta károkozó fél felelősségbiztosítójához kell fordulnia kárigénye érvényesítése végett.
Amennyiben a kárrendezés során bármilyen kérdése lenne, vagy szakértői segítséget igényelne, kérjük, forduljon az Eurorisk munkatársaihoz!

09. Mire jó az e-kárbejelentő alkalmazás?

Az európai baleseti bejelentő helyett használható a MABISZ e-kárbejelentő alkalmazása is. Az applikáció a hagyományos papír alapú „kék-sárga” baleseti kárbejelentő alternatívája, amely a www.ekar.hu oldalról, valamint az alkalmazás-boltokból ingyenesen, a baleset helyszínén is letölthető. Az online applikáció gyorsabb és átláthatóbb kárbejelentési folyamatot tesz lehetővé a károsultaknak, mint a papír alapú baleseti kárbejelentő. Az alkalmazás szerkesztőmodulja segítségével a felhasználók egyszerűen és jól feldolgozhatóan készíthetik el a baleseti ábrát. A baleset típusának kiválasztása, a lokáció GPS-es meghatározása, továbbá a szerződéses adatok QR-kódos bevitele is hozzájárul a gyors és egyszerű adatfelvételhez.

Célszerű fényképet készíteni a baleset helyszínéről. Lényeges, hogy a fényképen jól látható legyen az autók egymáshoz és az úthoz viszonyított helyzete, valamint a keletkezett sérülések.

10. Új autó vásárlásakor a régebbi - de még meglévő - gépjármű bonus fokozata átvihető?

Új gépjármű vásárlásakor a kötelező szerződés mindig A0-ban indul, ha az üzembentartó emellett más gépjárműre is rendelkezik szerződéssel. Amikor a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik (például eladják a gépjárművet), akkor a megszűnt szerződésen megszerzett bonus a szerződés megszűnését követő nappal ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre átvihető. A megszűnt kötelező biztosítási szerződés bonus fokozata 2 éven belül érvényesíthető másik, azonos kategóriájú gépjármű szerződésén. A bonus érvényesítéséhez kérje az Eurorisk ügyfélszolgálat segítségét!

11. Kármentesség esetén mindig emelkedik a bonus besorolás?

Ahhoz, hogy a szerződés bonus-malus osztályba sorolása a biztosítási évfordulót követően egy osztályt emelkedjen, a szerződésnek az előző biztosítási évben legalább 270 napig hatályosnak és kármentesnek kell lennie. Ha az üzembentartó a megfigyelési időszakban kármentes volt, de az adott időszakban nem volt 270 napig hatályos szerződése (például csak 5 hónapig volt a tulajdonában gépjármű), a bonus-malus osztályba sorolása nem változik.

12. Mi az örökösök teendője az üzemben tartó halála esetén?

A polgári jog szabályai alapján a szerződő halála általában a szerződésnek a halál időpontjában történő megszűnését eredményezi, viszont a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításai esetén ezt a szabályt módosítja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény­­.
A szabályozás értelmében az a személy, akinek a gépjármű az üzemben tartó (ideértve a tulajdonost is) halálát követően a birtokába kerül, a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napig még fenn tudja tartani a biztosítást.  Ha tehát a jármű birtokosa ebben az időszakban befizeti az esedékes díjat/díjakat, akkor a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás - csak a hagyatéki végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napig – hatályban marad.

A díjfizetéssel kapcsolatos ügyintézés megindításához legalább az elhunyt nevére és a gépjármű rendszámára szükség lesz.

A díjfizetés mellett nagyon fontos további feltétel, hogy az üzemben tartó (ideértve a tulajdonost is) halálát a biztosító részére be kell jelenteni, a bejelentéskor a halotti anyakönyvi kivonat másolatát is szükséges megküldeni.

Mindebben természetesen az Eurorisk segít Önnek.

13. Mit kell tenni, ha üzembentartó használja a járművet?

Amennyiben a járművet nem a tulajdonos üzemelteti, az üzembentartót be kell jegyeztetni a forgalmi engedélybe. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötése és fenntartása ezután a bejegyzett üzembentartó kötelessége. A korábbi szerződést az előző üzembentartó/tulajdonos érdekmúlással mondhatja fel. A folyamatos biztosítási fedezet fenntartása miatt fontos, hogy az új üzembentartó ugyanezzel a dátummal kössön a saját nevére új kötelező biztosítást.

Fontos tudni, hogy a biztosítás csak abban az esetben lesz érvényes, amennyiben az üzembentartó bejegyzése a gépjárműnyilvántartásba valóban megtörténik.

Kötelező biztosítás kalkulátor

Hasonlítsa össze a webszervízzel rendelkező biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás ajánlatait, és kösse meg az Önnek leginkább megfelelőt.

Kötelező biztosítás gyorsan,
4 egyszerű lépésben

Adja meg gépjárműve, a szerződő és a biztosítási előzményeinek adatait
Díjkalkulátorunk segítségével kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelő kötelező biztosítási ajánlatot
A kiválasztott biztosítási ajánlat elfogadását követően szerződését kényelmesen online megkötheti
A szerződéskötéstől számított 60 napon belül a kiválasztott fizetési mód és gyakoriság alapján